Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

MODLITWA O POWOŁANIA

Panie Jezu, który wezwałeś tych, których chciałeś, wezwij wielu z nas do pracy dla Ciebie, pracy z Tobą. Ty, który swoim Słowem oświeciłeś tych, których powołałeś, oświeć nas darem wiary w Ciebie. Ty, który wsparłeś ich w trudnościach, pomóż nam przezwyciężyć nasze trudności – trudności młodych dzisiejszego świata. A jeśli powołasz któregoś z nas do poświęcenia się w całości Tobie, niech Twoja miłość rozpali to powołanie od jego początku i sprawi, by rosło i przetrwało aż do końca. Niech tak się stanie.

Jan Paweł II, Watykan, 6 stycznia 1979 r.

Zobacz świadectwa kleryków o seminarium!

 

Czekamy na Ciebie!

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów:


Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce (poniżej, na plakacie, znajdziesz listę potrzebnych dokumentów). Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez internet.
 

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie:

Numer telefonu do seminarium: (34) 365 12 15;

Numer telefonu do księdza rektora:  +48 726 841 891;

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.
 

Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Masz do wyboru dwa terminy: 9 lipca (sobota). i 10 września (sobota) 2020r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. Św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z pięciu tematów. Tematy dotyczą oólnej wiedzy i kultury religijnej. Następnie kandydaci piszą test z wiedzy religijnej w zakresie YouCat - Katechizmu dla młodych Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do seminarium.

 

kroki.jpgPomoc w rozeznawaniu:
Jak odróżnić wolę Bożą od własnego "widzimisię"?


Warunki przyjęcia do Seminarium

 

1. Wymagane dokumenty przy przyjęciu do WSD

Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2022/2023 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie z następującymi dokumentami:
prośba do Rektora WSD o przyjęcie z podaniem motywów swojej decyzji
własnoręcznie napisany życiorys
świadectwo chrztu i bierzmowania
pełny odpis aktu urodzenia (można dostarczyć w późniejszym terminie)
świadectwo ukończenia szkoły ponadpodstawowej
świadectwo dojrzałości w oryginale (można dostarczyć w późniejszym terminie); dyplom ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej (jeśli nie ma oceny na świadectwie)
opinia proboszcza
opinia katechety
– świadectwo lekarza rodzinnego o stanie zdrowia (załączając ewentualną dokumentację dotyczącą chorób, przebytych operacji i terapii)
zaświadczenie o niekaralności (można dostarczyć w późniejszym terminie)
dwie fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym, en face); wersja elektroniczna (rozdzielczość zdjęcia 500x625)

 

2. Egzamin wstępny w gmachu Seminarium (ul. św. Barbary 41 w Częstochowie)
9 lipca br., sobota, godz. 1000
10 września br., sobota godz. 1000

 

3. Kryteria rekrutacji
Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej)
Test pisemny z zakresu Youcat. Katechizm dla młodych
– Rozmowa kwalifikacyjna

 

4. Zalecana literatura przygotowawcza
- Youcat. Katechizm dla młodych

 plakat2022.jpg

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę pocztową:

e-mail: wsd.czestochowa@gmail.com

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
plakat2022.jpg jpg 828,74 KB Pobierz