Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO NA WIELKI POST 2010 roku

Data dodania: 2010-02-03

LIST PASTERSKI ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO NA WIELKI POST 2010 roku

Inauguracja Roku Akademickiego 2009/2010 w WSD Częstochowa

Data dodania: 2010-01-05

Przemówienie Księdza Rektora

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów - 30 maja 2008 r.

Data dodania: 2008-05-30
Kongregacja ds. Duchowieństwa - Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

 

List Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego - Wielkanoc 2008 r.

Data dodania: 2008-04-25

„Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem  węgielnym. 

   Nie umrę, ale żył będę i głosił dzieła Pana”

List do kapłanów na Wielki Czwartek 2008 r.

Data dodania: 2008-04-24

UMOWA – PRZYMIERZE Z NAJWYŻSZYM KAPŁANEM

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego - Wielki Post 2008 r.

Data dodania: 2008-04-23

List Pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego - Wielki Post 2008 r.