Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Orędzie Ojca Świętego na XLV Światowy Dzień Modlitw o Powołania 13.04.2008 r.

Data dodania: 2008-04-13

Powołania w służbie Kościoła misyjnego

Przemówienie wygłoszone z okazji ceremonii poświecenia budynku Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej - Jan Paweł II

Data dodania: 2008-02-03

Przemówienie wygłoszone z okazji ceremonii poświecenia budynku Seminarium Duchownego Diecezji Częstochowskiej - Jan Paweł II

Przesłanie na Wielki Post 2008 r. - Benedykt XVI

Data dodania: 2008-02-02

„Chrystus dla was stał się ubogim” (por. 2 Kor 8, 9)

Przemówienie Benedykta XVI do kapłanów i diakonów - Bawaria 14.09.2006 r.

Data dodania: 2006-09-14

Przemówienie Benedykta XVI do kapłanów i diakonów - Bawaria 14.09.2006 r.

Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z duchowieństwem - Warszawa 25.05.2006 r.

Data dodania: 2006-05-25

Przemówienie Benedykta XVI podczas spotkania z duchowieństwem - Warszawa 25.05.2006 r.