Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania

Data dodania: 2016-09-04

"Wychowanie naśladowaniem miłosiernej miłości Boga" –

List Pasterski Episkopatu Polski z okazji VI Tygodnia Wychowania 

11-17 września 2016 r.

RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA – List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2015

Data dodania: 2016-01-03

RODZINA – SZKOŁĄ MIŁOSIERDZIA – List Pasterski Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny 2015

Dar i zadanie - List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Data dodania: 2015-06-13

Dar i zadanie - List pasterski Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas przygotowania do Światowych Dni Młodzieży

Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 r. «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)

Data dodania: 2015-03-26

Orędzie Papieża Franciszka na XXX Światowy Dzień Młodzieży 2015 r. «Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8)

Dotyk Miłosierdzia. Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej

Data dodania: 2015-03-09

Dotyk Miłosierdzia. Słowo Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego na czas peregrynacji znaków Światowych Dni Młodzieży w archidiecezji częstochowskiej

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Data dodania: 2015-02-22

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r. - "Umacniajcie serca wasze" (Jk 5, 8)