Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

List Ojca Świętego Benedykta XVI na Rok Kapłański

Data dodania: 2011-05-10
BENEDICTUS PP. XVI

Ks. Arkadiusz Olczyk - Dzieje Biblioteki

Data dodania: 2011-04-17

Zapraszamy do zapoznania się z Dziejami Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, które przedstawia obecny jej dyrektor - ks. Arkadiusz Olczyk.

Pismo Konferencji Episkopatu Polski w sprawie okresu propedeutycznego

Data dodania: 2011-04-05

Konferencja Episkopatu Polski w nawiązaniu do zaleceń adhortacji Ojca Świętego Jana Pawła II Pastores dabo vobis oraz postanowień zawartych w Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia (z roku 1999) uznaje konieczność wprowadzenia w diecezjalnych wyższych seminariach duchownych okresu propedeutycznego.

Szczegółowy opis wydarzeń w roku akademickim 2009/2010

Data dodania: 2011-03-03

Ks. Rektor

Statut Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

Data dodania: 2011-02-03

Statut Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

Celibat

Data dodania: 2011-01-03

Adrian Dratwa, rok V