Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Wieczorem 7 grudnia rozpoczęliśmy nasz kolejny dzień skupienia, który poprowadził dla nas ks. Tomasz Nowak, proboszcz parafii pw. św. Stanisława Kostki w Zawierciu. Kaznodzieja zaprosił nas szczególnie do umiłowania słowa Bożego, do odnalezienia się w nim na wzór Maryi. Zaznaczył, że tylko i aż tyle możemy dać światu - to, co mówi sam Bóg. Jako uprzywilejowany sposób zżycia się ze słowem Bożym wskazał liturgię godzin, która stanowi fundament kapłańskiego życia. Dziękujemy Księdzu Tomaszowi za świadectwo tego, że dać się porwać przez słowo Boże to najpiękniejsza droga wiodąca przez życie.


8 grudnia to dzień wielkiej radości w naszym seminarium. Właśnie dziś sześciu naszych braci z III roku przyjęło strój duchowny. Podczas uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przez naszych Księży przełożonych oraz ks. Tomasza Nowaka prowadzącego dzień skupienia na nowo potwierdzili gotowość podążania ku sakramentowi święceń. Choć to z pewnością piękne chwile wzruszeń, my życzymy naszym nowo obłóczonym braciom przede wszystkim takiej łaski Bożej, która uczyni ich jak najbardziej podobnymi do Chrystusa. Niech Niepokalana Dziewica Maryja ogarnie ich płaszczem swej opieki, by - jak mówił bł. kard. Stefan Wyszyński - sutanna była dla nich "odważnym świadectwem danym Chrystusowi".