Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Wielki Post jest to czas, kiedy poprzez post, modlitwę i jałmużnę oraz inne praktyki religijne przygotowujemy się do przeżycia najważniejszego święta w chrześcijaństwie, a mianowicie Zmartwychwstania Pańskiego. W czasie trwania okresu Wielkiego Postu mocno wybrzmiewają słowa zapisane na kartach Pisma Świętego: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Jednocześnie poprzez uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych zanurzamy się rozważania męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa.
 
Jedną z form przygotowania się na święta Zmartwychwstania Pańskiego są rekolekcje wielkopostne. Tradycyjnie na początku Wielkiego Postu, w Środę Popielcową wspólnota naszego seminarium hymnem „Veni Creator Spiritus” rozpoczęła swoje wielkopostne rekolekcje, które potrwały do soboty. Tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie prowadził o. Marcin Ciechanowski OSPPE ze zgromadzenia Ojców Paulinów.
 
W swoich rozważaniach głoszonych podczas konferencji o. rekolekcjonista zwrócił uwagę zarówno na podstawowe aspekty naszego życia chrześcijańskiego jakimi jest modlitwa oraz pokuta, jak również, na to co stanowi pokarm dla naszej duszy, a więc Słowo Boże i Eucharystię. O . Marcin przypomniał nam, że czas jaki człowiek otrzymuje od Boga tutaj na ziemi jest naszą walutą na wieczność. W rozważaniach dot. pokuty o. rekolekcjonista przypomniał, że istotą pokuty nie jest odmówienie litanii, różańca czy modlitwy Ojcze nasz, tylko oderwanie się od grzechu. Pokuty się nie odmawia, ale się dokonuje – podkreślił o. Marcin.
 
Na zakończenie rekolekcji wielkopostnych dziekan alumnów kl. Sebastian Woźniak podziękował o. Marcinowi raz jeszcze za głoszone do nas Słowo Boże oraz wspólną modlitwę przy stole Eucharystii.