Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie w Nim interesujące, wartościowe treści. Pragniemy, by lektura naszych artykułów włączyła Czytelników w to, czym na co dzień żyją klerycy naszego Seminarium. To zaproszenie do dzielenia naszych doświadczeń i przeżyć rozpoczynamy wdzięcznym wspomnieniem wyjątkowego kapłana – zmarłego 12 grudnia 2021 r. Arcybiskupa Seniora Stanisława Nowaka. Umarł biskup, ale nie umarł Kościół – tak pocieszał nas bp Andrzej Przybylski podczas Mszy Świętej żałobnej. Idąc za tą myślą, pochylamy się więc nad tym, czym dzisiaj żyje Kościół – a żyje Synodem o synodalności. Z tej okazji proponujemy Czytelnikom nie tylko rozważania na jego temat, ale też kilka synodalnych głosów, w które z pewnością warto się wczytać. Oprócz tego Czytelnicy znajdą w naszej gazecie relacje z wydarzeń, jakie przeżywaliśmy ostatnimi czasy w Semi narium. Nie zabraknie też rozważań z dzie dziny duchowej.

Więcej informacji pod poniższym linkiem:

KLIKNIJ TUTAJ!