Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Maturzyści, studenci, absolwenci studiów pomaturalnych lub wyższych uczelni, pragnący w roku akademickim 2012/2013 podjąć studia i formację do kapłaństwa, oczekiwani są w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego przy ul. Św. Barbary 41 w Częstochowie z następującymi dokumentami:

• Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora WSD ACz o przyjęcie do WSD ACz;
• Własnoręcznie napisany życiorys;
• Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia liceum lub technikum; dyplom ukończenia katechizacji (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
• Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania);
• Opinie o kandydacie do Seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę;
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych;
• Cztery fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym).

 

plakat.jpg


Egzamin wstępny:

7 VII 2012 r. - egzamin wstępny w I terminie;

1 IX 2012 r. - egzamin wstępny w II terminie.

Egzaminy odbywają się w siedzibie seminarium przy ul. św. Barbary 41 w Częstochowie.

Kryteria rekrutacji:
• Egzamin pisemny: język polski (wypracowanie na wybrany z pięciu podanych na egzaminie tematów z zakresu ogólnej wiedzy i kultury religijnej); 
• Test pisemny z wiedzy religijnej w zakresie szkoły średniej: Pismo św., dogmatyka, teologia moralna i historia Kościoła;
• Rozmowa kwalifikacyjna.


Zalecana literatura przygotowawcza:
• M. Rusecki (red.), Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, Lublin 1992;
• Katechizm Kościoła Katolickiego;
• Dokumenty Soboru Watykańskiego II; encykliki i adhortacje Jana Pawła II (ogólna znajomość).


Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę elektroniczną:

e-mail: seminarium@niedziela.pl


Więcej informacji w zakładce: Informacje dla kandydatów


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Plakat z informacjami o seminarium do wykorzystania w parafiach jpg 155,09 KB Pobierz