Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Szczegółowy opis wydarzeń w roku akademickim 2009/2010
Ks. Rektor


Rok 2009

 

Wrzesień

 

17 – 20. IX – Zajęcia integracyjne w Domu Rekolekcyjnym w Olsztynie dla alumnów I roku. Opiekę nad grupą najmłodszych alumnów sprawowali: ojciec duchowny Ks. Bernard Kozłowski oraz prefekt rocznika I Ks. Adam Fogelman. W ramach zajęć odbyły się również warsztaty psychologiczne prowadzone przez psychologa dra Marka Kuźnika.

 

23 IX – Cała wspólnota seminaryjna w pierwszym dniu zjazdu po wakacjach udała się na Apel Jasnogórski, aby zawierzyć Matce Bożej nowy rok formacji.

 

24- 29 IX – Rekolekcje na początek roku akademickiego poprowadził Ks. Marek Pieńkowski, dyrektor Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu.

 

30 IX – Delegaci naszego Seminarium wzięli udział w dorocznej pielgrzymce Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Nasza wspólnota poprowadziła rozważania przy I stacji Drogi Krzyżowej.

 

Październik

 

1 X – Rozpoczęły się już normalne zajęcia, zgodnie z naszym seminaryjnym regulaminem.

 

2 X – Udział w Międzynarodowym Kongresie Józefologicznym w Kaliszu. Wszyscy alumni naszego Seminarium udali się w drogę do Kalisza. Na początek była to pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa. Tam, dla alumnów z kilkunastu seminariów w Polsce, Mszę Świętą odprawił Ks. Bp Wiesław Mering z Włocławka. Konferencję natomiast wygłosił O. Joseph-Marie Verlinde z Francji. Na zakończenie wspólnej modlitwy alumni zawierzyli polskie seminaria opiece Św. Józefa. Wśród wypowiadających słowa zawierzenia był dziekan naszego seminarium dk Arkadiusz Makles. W drugiej części pielgrzymki do Kalisza wzięliśmy udział w części wykładów, jakie odbywały się w Kaliskim Wyższym Seminarium Duchownym w ramach Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego.

 

8 X – Inauguracja roku akademickiego 2009/2010

 

11/12 X – Czuwanie nocne na Jasnej Górze poprowadzili alumni naszego seminarium. Czuwaniu przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak, a wzięła w nim udział duża grupa wiernych z całej archidiecezji.

 

16 X – Z inicjatywy Rycerstwa Niepokalanej Archidiecezji Częstochowskiej odbyła się po raz kolejny procesja różańcowa z Archikatedry na Jasną Górę.

 

17 X – Gościnny wykład dla całej naszej wspólnoty wygłosiła Siostra Profesor Marguerite Lena SFX – profesor filozofii w Seminarium Paryskim oraz w Kolegium Notre Dame w Paryżu. Temat wykładu: Formacja do kapłaństwa w rzeczywistości zlaicyzowanego społeczeństwa. Siostra Profesor przedstawiła najpierw kontekst filozoficzno-społeczny współczesnej Europy i na jego tle ukazała misję kapłana. Na koniec omówiła system formacji do kapłaństwa wprowadzony w Paryżu przez Kard. Jean-Marie Lustiger’a.

 

18 X – Uroczystość nadania tytułu bazyliki mniejszej kolegiacie św. Piotra i Pawła w Zawierciu. Alumni naszego seminarium przygotowali na tę doniosłą uroczystość asystę liturgiczną. Uroczystościom przewodniczył Ks. Abp Józef Kowalczyk, nuncjusz apostolski w Polsce.

 

19-25 X – Tydzień Misyjny. Jak zawsze przy tej okazji w naszej formacji pojawiła się tematyka misji. Kleryckie Koło Misyjne przygotowało nabożeństwo różańcowe odmawiane w różnych językach. 23 października okolicznościową konferencję dla kleryków wygłosił misjonarz z naszej archidiecezji Ks. Krzysztof Mońka.

 

21 X – Z okazji Roku Kapłańskiego cała wspólnota udała się z pielgrzymką do sanktuarium Św. Jana Marii Vianney’a w Mzykach.

 

24 X – Diakoni oraz asysta seminaryjna wzięli udział w dorocznej Pielgrzymce Kapłanów Archidiecezji Częstochowskiej. Pielgrzymka rozpoczęła się procesją z Archikatedry na Jasną Górę. W sanktuarium jasnogórskim kapłani odprawili Mszę Świętą i Drogę Krzyżową. Tegoroczna pielgrzymka miała szczególne znaczenie z uwagi na trwający Rok Kapłański.

 

25 X – Uroczystość obłóczyn. Alumni III roku mieli w tym dniu wielkie święto przyjęcia stroju duchownego. W obecności rodziców i przyjaciół uroczyście przywdziali sutanny i białe komże. Mszy św. przewodniczył Ks. Rektor Andrzej Przybylski. Po Eucharystii alumni zaprezentowali krótki program dla gości, w którym przedstawili swoje życie i działanie w seminarium.

 

30 X – Po wykładach klerycy rozjechali się do parafii naszej archidiecezji, żeby wziąć udział w zbieraniu ofiar na cmentarzach.

 

Listopad

 

2 XI – Pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Nowaka, w Archikatedrze Częstochowskiej, cała wspólnota modliła się za zmarłych.

 

5 XI – Ksiądz Rektor Andrzej Przybylski i Ksiądz Prokurator Mieczysław Wach, w imieniu całej wspólnoty seminaryjnej udali się na Cmentarz Rakowicki w Krakowie na grób pierwszego rektora naszego seminarium Ks. Karola Makowskiego.

 

8 XI – Dzień skupienia dla całej wspólnoty poprowadził Ks. Tomasz Nowak, proboszcz parafii w Gniazdowie i kustosz sanktuarium św. Jana Marii Vianney’a w Mzykach. Zaproszenie kustosza relikwii Świętego Proboszcza z Ars było kolejną inicjatywą Roku Kapłańskiego.

 

11 XI – Narodowe Święto Niepodległości. Obchody tego święta zaczęliśmy od udziału we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny sprawowanej w naszej Archikatedrze. Wieczorem, w auli Jana Pawła II, alumni, pod kierunkiem Łukasza Połacika przygotowali okolicznościową akademię. W nawiązaniu do Roku Kapłańskiego podczas wieczornicy zostały zaprezentowane sylwetki kapłanów, którzy oddali życie za Ojczyznę. Na tę patriotyczną wieczornicę zaprosiliśmy księży z Domu Księży Emerytów.

 

12 XI – Jubileusz 50-lecia kapłaństwa Ks. Profesora dr. hab. Jana Kowalskiego. Mszę Świętą z tej okazji odprawił Ks. Abp Stanisław Nowak. W drugiej części uroczystości, obok życzeń dla dostojnego Jubilata odbyła się również promocja książki pt. „Kapłan teolog” poświęcona sylwetce Księdza Profesora i zwierająca artykułu jego uczniów.

 

14 XI – Koronacja Obrazu Matki Bożej w Rozprzy. Cała wspólnota seminaryjna pielgrzymowała w tym dniu do sanktuarium w Rozprzy, gdzie odbyła się koronacja koronami biskupimi cudownego wizerunku Matki Bożej Matki Życia w Rozprzy. Korony na obraz nakładali wspólnie Ks. Abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski i Ks. Abp Józef Życiński, metropolita lubelski. Podczas tych uroczystości alumni przygotowali śpiew i asystę.

 

15 XI – Niedziela Powołań. Bezpośrednio o uroczystościach koronacyjnych w Rozprzy klerycy udali się do parafii dekanatów Kodrąbskiego, Gorzkowickiego i Gidelskiego na niedzielę powołań. W parafiach modlili się wspólnie z wiernymi w intencji powołań kapłańskich, a podczas spotkań z młodzieżą dawali świadectwo o powołaniu.

 

20-21 XI – Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka, metropolity częstochowskiego. Uroczystości miały trzy główne punkty: koncert w filharmonii, Msza święta w Archikatedrze, sympozjum poświęcone działalności Księdza Arcybiskupa, które odbyło się w naszym seminarium. We wszystkich tych punktach programu swój czynny udział zaznaczyli alumni seminarium.

 

28/29 XI – Dzień skupienia rodziców alumnów I roku. Cykl spotkań formacyjnych dla rodziców rozpoczęli w tym roku rodzice alumnów I roku. Ćwiczenia duchowe i spotkania formacyjne prowadzili Ojciec Duchowny Ks. Bernard Kozłowski i Ks. Rektor Andrzej Przybylski.

 

Grudzień

6 XII – Mikołaj w seminarium. Tradycyjnie już diakoni przygotowali dla całej wspólnoty seminaryjnego „mikołaja”. Finałowym punktem było spotkanie w sali telewizyjnej i specjalnie na tę okazję przygotowany program satyryczny. Tym razem miał on konwencję kina domowego, bo i całe seminarium stało się w tym dniu „Semina-City”. Nie zabrakło jednak ważnych dla naszej wspólnoty tematów jak choćby „kryzys finansowy” , życie „członków rządu” itp. Na zakończenie przyszedł św. Mikołaj i rozdawał prezenty.

 

8 XII – Dzień skupienia. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ćwiczenia duchowe poprowadził dla naszej wspólnoty Ks. Adam Wodarczyk, krajowy moderator ruchu „Światło- Życie”. Dzień skupienia zakończył się modlitwą i śpiewem Akatystu, w którym wzięli udział wierni z całej Częstochowy.

 

12/13 XII – Dzień skupienia dla rodziców alumnów roku V. Rodzice przyszłych diakonów spotkali się w naszym seminarium, aby wspólnie się modlić i przygotować do wielkich chwil w życiu ich synów. Dzień skupienia poprowadził Ojciec Duchowny Ks. Remigiusz Lota i Ks. Rektor Andrzej Przybylski. Ksiądz Rektor przekazał rodzicom i alumnom roku V informację o tym, że diakonat odbędzie się w parafii Kadłub.

 

14-17 XII – Mistrzostwa Polski Wyższych Seminariów Duchownych w Tenisie Stołowym. Po raz kolejny nasze seminarium było gospodarzem mistrzostw. Alumni z naszego AZS pod przewodnictwem pana Janusza Haszcza i przy współpracy pana dra Wiesława Pięty perfekcyjnie przygotowali i przeprowadzili rozgrywki. Największą jednak radością było to, że indywidualnym mistrzem Polski został alumn naszego seminarium Damian Majda, a nasza drużyna zajęła III miejsce.

 

21 XII – Admissio alumnów roku V. Akt wejścia bezpośrednie przygotowanie do święceń diakonatu i prezbiteratu złożyli alumni roku V. Przed nimi już bardzo blisko święcenia. Mszy świętej przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak. Po Mszy Świętej w refektarzu seminaryjnym odbyła się wspólna wieczerza wigilijna.

 

Rok 2010

 

Styczeń

 

6 I – Bezpośrednio po przyjeździe do seminarium cała wspólnota modliła się w Archikatedrze pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Nowaka.

 

10 I – Pierwszy w tym roku dzień skupienia dla alumnów poprowadził Ks. Proboszcz Jan Wajs z Żarek Miasta. Obok głębokich nauk mogliśmy wysłuchać świadectwa o życiu w klasztorze Kamedułów. Po zakończeniu dnia skupienia Księża Przełożeni złożyli kolędową wizytę w pokojach alumnów.

 

17 I – Rozpoczął się Tydzień Ekumeniczny. Wzięliśmy udział w nabożeństwie ekumenicznym w kościele św. Jana Sarkandra w Częstochowie. Natomiast 25 stycznia modliliśmy się w kościele rektorackim Najśw. Imienia Maryi z przedstawicielami bratnich kościołów chrześcijańskich z Częstochowy.

 

18 I – Nasi sportowcy i schola seminaryjna wzięli udział w spotkaniu opłatkowym Akademickiego Związku Sportowego w Politechnice Częstochowskiej.

 

24 I – Ksiądz Rektor Andrzej Przybylski odprawiał Msze święte w parafii św. Andrzeja w Kadłubie. Była to okazja do oficjalnego przygotowania parafii do zaplanowanych w tej wspólnocie na maj święceń diakonatu.

 

26 I – 100-lecie urodzin Ks. Kan. Leona Plucińskiego. Reprezentacja naszego seminarium udała się do Domu Księży Emerytów na niecodzienną uroczystość setnych urodzin kapłana naszej archidiecezji. Mszy św. przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak.

 

27 I – Uroczystości ku czci św. Tomasza z Akwinu. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Ks. Bp Antoni Długosz. W swojej homilii Ks. Biskup przypomniał niezwykłą rolę św. Tomasza dla teologii i życia Kościoła.

 

31 I – Koncert Kolęd. Po raz kolejny chór seminaryjny zaprosił gości z zewnątrz do wspólnego kolędowania. Ty razem jednak alumni śpiewali kolędy razem z dziećmi z Domu Małego Dziecka im. Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie. Dzieci przygotowały też małe jasełka. Chór przygotował Ks. Marek Cisowski. Na zakończenie kolędowania odbyła się kwesta na rzecz Domu Dziecka.

 

Luty

 

6-15 II – Zimowe ferie.

 

8 – 13 II – Spotkanie Europejskiej Unii Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych. Przedstawiciele przewodniczących Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów z kilkudziesięciu krajów Europy spotkali się w seminarium na wspólnej modlitwie i obradach. Część alumnów naszego seminarium gorliwie posługiwała podczas tego spotkania, mimo, że inni mieli w tym czasie czas zimowych ferii.

 

16 II – Egzaminy magisterskie. 18 diakonów miało swój ważny dzień – podsumowanie studiów teologicznych. Na czele komisji egzaminacyjnej stanął Ks. Prof. dr hab. Jan Szczurek – dziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Wszyscy diakoni na bardzo dobrym poziomie napisali prace i równie dobrze zdawali egzaminy magisterskie. Po decyzji Rady Wydziału otrzymali tytuł magistra teologii.

 

17-20 II – Rekolekcje Wielkopostne. Ćwiczenia rekolekcyjne poprowadził O. Piotr Polek, definitor generalny Ojców Paulinów z Jasnej Góry.

 

20 II – Posługi akolitatu i lektoratu. Ks. Abp Stanisław Nowak udzielił posługi akolitatu alumnom IV roku, a lektoratu alumnom III roku. To ważny krok w ich drodze do kapłaństwa.

 

20/21 II – Dzień skupienia rodziców diakonów. Swój ostatni dzień skupienia przeżywali rodzice naszych diakonów. Cieszyli się zakończonymi studiami przez swoich synów. Tematyka dnia skupienia dotyczyła wewnętrznego i zewnętrznego przygotowania do święceń kapłańskich. Dużo uwagi poświęcono sprawie organizacji prymicji, tak aby nie przypominały one świeckich uroczystości czy wesel.

 

22-25 II – Młodzieżowe Rekolekcje Powołaniowe. Ponad 70 chłopców z archidiecezji częstochowskiej wzięło udział w dorocznych rekolekcjach w seminarium. Rekolekcje poprowadzili Ojcowie Duchowni naszego seminarium. Młodzież mogła wziąć udział w niektórych punktach programu seminaryjnego. Nowością było wyjście po dwóch alumna i rekolektanta na czas dzielenia się wiarą i doświadczeniem powołania.

 

23 II Spotkanie z proboszczami praktyk. 17 księży proboszczów z Częstochowy spotkało się z diakonami przed praktykami duszpasterskimi. Omówiono program tych praktyk i dokładny ich przebieg.

 

24 II – Dzień skupienia diakonów przed wyruszeniem do parafii praktyk duszpasterskich. Swój dzień skupienia diakoni przeżyli w Klasztorze Wspólnoty Sióstr Baranka w Choroniu. Towarzyszył im ojciec duchowny Ks. Remigiusz Lota.

 

27 II – W ramach Roku Kapłańskiego seminarium wspólnie z Polskim Towarzystwem Teologicznym w Częstochowie zorganizowało sympozjum naukowe na temat kapłaństwa. Głównymi prelegentami byli: Ks. Bp Prof. Andrzej Czaja z Opola, O. Prof. Tomasz Maria Dąbek z Tyńca i Ks. Prof. Stanisław Longosz z KUL.

 

Marzec

 

5 III – Przez cały dzień gościła u nas redakcja katolickiego programu dla dzieci „Ziarno”. Seminarium stało się miejscem nakręcania jednego z odcinków ziarna poświęconego tematyce powołań. Oczywiście główną rolę grał Ks. Bp Antoni i mały Albert, ale i nasza wspólnota miała w programie ważne role. Ksiądz Prefekt studiów Marcin Święch grał rolę nauczyciela łaciny, ale alumni byli przewodnikami po seminarium dla małego Alberta.

 

6/7 III – Dzień skupienia dla rodziców II roku. Spotkania dla rodziców poprowadził O. Bernard Kozłowski przy współpracy Ks. Rektora i Księży Przełożonych.

 

14 III – Dzień skupienia dla całej wspólnoty seminaryjnej. Konferencjom i modlitwo przewodniczył tym razem sam Ks. Bp Jan Wątroba. Był to szczególnie ważny dzień, gdyż alumni mogli poznać bliżej i posłuchać Ks. Biskupa Jana i zobaczyć jak doskonale, rozumie on problematykę formacji do kapłaństwa.

 

20/21 III – Dzień skupienia dla rodziców IV roku. Skupieniu przewodniczył O. Remigiusz Lota. Z rodzicami alumnów spotkał się też Ksiądz Rektor.

 

25 III – Razem z Księdzem Arcybiskupem modliliśmy się w archikatedrze z okazji uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Była to też okazja do uczczenia rocznicy ustanowienia metropolii i archidiecezji częstochowskiej.

 

26 III – Nasza wspólnota dołączył do Nabożeństwa Drogi Krzyżowej odprawianej w Alejach Najświętszej Maryi Panny z okazji Światowego Dnia Młodzieży. Rozważania stacji Męki Pańskiej przygotował Ks. Prof. dr hab. Marian Duda, rektor Instytutu Teologicznego.

 

28 III – Niedziela Palmowa. Jest to już od wielu lat wielkie święto młodych. Wzięliśmy udział w procesji z palmami z placu Daszyńskiego do Archikatedry oraz w uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Ks. Abpa Stanisława Nowaka.

 

29 – 31 III – Wielkopostne Rekolekcje Młodzieżowe w parafiach częstochowskich. Ekipy kleryków naszego seminarium wzięły udział w tych rekolekcjach posługując podczas liturgii, spotykając się z młodymi i świadcząc o swoim powołaniu.

 

Kwiecień

 

3 IV – Wielka Sobota. Tuż przed wigilią paschalną odbyło się w spotkanie wielkanocne całej wspólnoty z Księdzem Arcybiskupem. Była to okazja do złożenia sobie życzeń świątecznych.

 

5-11 IV – Ferie wielkanocne

 

10 IV – Katastrofa samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Mimo ferii część alumnów zjechała się do Archikatedry Częstochowskiej, aby uczestniczyć w wielkiej modlitwie miasta za tragicznie zmarłych w tej katastrofie.

 

16 IV – Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Częstochowskiej. Z okazji Roku Kapłańskiego pierwsza stacja tej pielgrzymki odbyła się w kościele seminaryjnym. Dla zebranych maturzystów grał zespół klerycki, a alumni dawali świadectwa. Po adoracji Najświętszego Sakramentu konferencję o kapłaństwie dla maturzystów wygłosił Ks. Rektor Andrzej Przybylski. Liczba uczestników przerosła oczekiwania organizatorów. W pielgrzymce wzięło udział ponad tysiąc maturzystów i trudno ich było pomieścić w kościele seminaryjnym.

 

16 IV – Dla upamiętnienia tragedii katyńskiej i wypadku pod Smoleńskiem zorganizowaliśmy w auli Jana Pawła II projekcję filmu Andrzeja Wajdy „Katyń”.

 

17 IV – W tym dniu miała się odbyć Ogólnopolska Pielgrzymka Alumnów na Jasną Górę. Z powodu żałoby narodowej została ona odwołana. W naszym seminarium modliliśmy się za poległych w katastrofie pod Smoleńskiem. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił Ks. dr Franciszek Dylus, kapelan Sybiraków. Po modlitwie oglądaliśmy transmisję z Mszy świętej pogrzebowej z Warszawy.

 

24 IV – Spotkanie z neoprezbiterami i ich rodzicami. Kapłani wyświęceni w roku 2009 znowu przyjechali do seminarium, aby tym razem żegnać się już trochę z rolą neoprezbiterów. Księża i ich rodzice wysłuchali najpierw konferencji ascetycznej, a potem z całą wspólnotą seminaryjną modlili się podczas Mszy świętej.

 

24 IV – W ramach Pielgrzymki Akademickiej na Jasną Górę w auli naszego seminarium odbyło się spotkanie Rektorów i Nauczycieli Akademickich polskich uczelni wyższych.

 

25-27 IV – Dni rektorskie. Poszczególne wspólnoty rocznikowe wybrały się na krótki odpoczynek w różne miejsca Polski.

 

Maj

 

1 V – Ogólnopolska Pielgrzymka Kapłanów i Seminarzystów na Jasną Górę. (Pielgrzymka ta zostanie opisana w odrębnym punkcie Rocznika)

 

30 IV – 6 V – 20 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Sakralnej Gaude Mater. W kościele seminaryjnym odbyły się aż trzy koncerty festiwalowe. Sobota, 1 maja – Jerzy Fryderyk Haendel „Mesjasz” – w wykonaniu zespołu Retrospect Ensemble (Wielka Brytania) pod dyr. Metthew Halls; niedziela, 2 maja – Europejska muzyka chóralna XX i XIX wieku w wykonaniu Wileńskiego Chóru Kameralnego (Litwa) pod dyr. Vaclovasa Augustinasa; poniedziałek , 3 maja – Koncert: Z historii festiwalowych prawykonań – Chór i Orkiestra Opery i Filharmonii Podlaskiej pod dyr. Szymona Bywalca.

 

9 V – Dzień Skupienia. Majowy dzień skupienia poprowadził dla nas Ks. Prałat Wincenty Kochanowski, który w ubiegłym roku obchodził 60 rocznicę swoich święceń kapłańskich. Ksiądz Prałat podzielił się z nami swoim bogatym doświadczeniem życia kapłańskiego.

 

15 V – Święcenia diakonatu w kościele p.w. Św. Jadwigi Królowej w Kadłubie k. Wielunia.

14 alumnów przyjęło z rąk Ks. Abp Stanisława Nowaka świecenia diakonatu. W drodze do Kadłuba zatrzymaliśmy się w sanktuarium maryjnym w Popowicach aby zawierzyć Maryi nowych diakonów Kościoła Częstochowskiego. Gospodarzem uroczystości był Ksiądz Proboszcz Marian Kozłowski.

 

22 V – Święcenia prezbiteratu. Podczas Mszy św. w Archikatedrze Częstochowskiej 18 diakonów przyjęło z rąk Ks. Abpa Stanisława Nowaka święcenia kapłańskie.

 

25 V – Prymicje w seminarium. Nowowyświęceni kapłani odprawili dla całej wspólnoty seminaryjnej, Księży Profesorów, alumnów i pracowników świeckich Mszę św. z błogosławieństwem prymicyjnym.

 

28 V – Jubileusz 25.lecia święceń kapłańskich Ojca Duchownego Ks. Prałata dra Bernarda Kozłowskiego. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak.

 

Czerwiec

 

1-2 VI – Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

 

3 VI – Udział w centralnej procesji Bożego Ciała.

 

4 VI – Odpust seminaryjny. Mszę świętą ku czci Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana odprawił Ks. Abp Stanisław Nowak w asyście Księży Profesorów, Wychowawców i gości. Po Mszy św. w auli Jana Pawła II odbyło się uroczyste pożegnanie Księży Neoprezbiterów i wręczenie dyplomów magisterskich.

 

10 VI – Udział delegacji seminaryjnej w zakończeniu Roku Kapłańskiego w sanktuarium św. Jana Marii Vianney’a w Mzykach

 

11 VI – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uroczyste zakończenie Roku Kapłańskiego w Archidiecezji Częstochowskiej. Mszy świętej i procesji w Archikatedrze Częstochowskiej przewodniczył Ks. Abp Stanisław Nowak.

 

11/12 VI – Czuwanie nocne na Jasnej Górze. Rozważania modlitewne podczas czuwania poprowadzili Księża Neoprezbiterzy. Były to również ich jasnogórskie prymicje.

 

13 VI – Dzień skupienia dla alumnów, który oprowadził Ks. dr Kazimierz Mielczarek, obecny proboszcz parafii w Ostrowach nad Okszą.

 

19 VI – Zakończenie roku akademickiego i upragnione wakacje. W czasie wakacji klerycy mieli dyżury w seminarium, wyjazdy na rekolekcje i kolonie dla dzieci i młodzieży.

 

23 VI – Podczas zebrania Kolegium Księży Dziekanów Księża Neoprezbiterzy zostali rozesłani na swoje pierwsze placówki duszpasterskie.

 

24 – 28 VI – Księża przełożeni uczestniczyli w święceniach kapłańskich w katedrze Notre Dame w Paryżu, poznawali paryski system formacji do kapłaństwa, a także wzięli udział w uroczystościach 45.lecia kapłaństwa Ks. dr Wacława Szuberta, proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Paryżu, który przed laty był również prefektem naszego seminarium.

 

Lipiec

 

7 VII – Jubileusz 75.lecia kapłaństwa Ks. Kanonika Zaborskiego. W jubileuszu uczestniczyła delegacja alumnów z Księdzem Rektorem na czele.

 

10 VII – Odbyła się pierwsza tura egzaminów wstępnych. Przyjęto na pierwszy rok 10 kandydatów.

 

19 – 22 VII – Budynek seminarium zapełnili młodzi z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Stypendyści odbywali swoją pielgrzymkę na Jasną Górę.