Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

 W ubiegłym roku akademickim seminaryjna agenda książkowa ogłosiła promocję  na książki z wydawnictwa WAM. Przeglądając katalog książek, szukałem tych, których autorem lub współautorem jest ks. Józef Augustyn, jezuita, cieszący się dużym uznaniem  i autorytetem w dziedzinie duchowości chrześcijańskiej. Zakupiłem wówczas kilka jego książek, jednak moją uwagę skupię, na najważniejszej według mnie pozycji, pt.: „Celibat”,  do którego przygotowuję się wraz ze wspólnotą V roku seminaryjnych studiów, oczekując   na przyjęcie świeceń diakonatu. Dlatego też, postanowiłem pogłębić wiedzę na ten temat.

 Książka pt.: „Celibat” Józefa Augustyna, to swoistego rodzaju przewodnik o celibacie, który może pomóc także osobom świeckim zrozumieć, jakie wielkie znaczenie ma on w Kościele. Niestety w dzisiejszym zmaterializowanym świecie ludzie nie potrafią zrozumieć sensu celibatu, atakując go.

Autor opisuje w tej książce przygotowanie do życia w celibacie, począwszy od formacji seminaryjnej, zrozumienia samego siebie zmierzającego do czystości, do ostatecznego „tak” wobec Boga. Można tutaj wskazać, że to „tak” człowieka powołanego do celibatu równe jest „tak” Maryi wobec Boga, pełnej zgody człowieka na jego wolę. Życie w celibacie, w czystości nie jest łatwe, na co zwraca uwagę autor pogłębiając tę myśl. Ponadto Józef Augustyn wskazuje, że życie w celibacie jest pełne i ma sens tylko wtedy, gdy wynika bezpośrednio z oddania siebie całego, z prawdziwej miłości samemu Bogu. Jezuita pisze w książce, że: „aby alumn mógł w pełni korzystać z formacji, winien seminaryjne „musisz”, „jesteś zobowiązany” przemienić w osobiste „pragnę i chcę”. Przemiana „musisz” w „pragnę i chcę” nie może być jednak łamaniem własnej ludzkiej woli”.

A czym może być ta przemiana, dowiemy się w książce, pt.: „celibat” Józefa Augustyna. Ten swoisty przewodnik o celibacie, jego przeżywaniu i trudnościach zawiera aspekty pedagogiczne i duchowe w wymiarze indywidualnym- osobowym oraz zbiorowym- wspólnotowym, w relacjach z innymi osobami, także odmiennej płci. Pozostaje mi tylko powiedzieć: „przeczytaj ją, to dobry przewodnik, godny uwagi i poświęcenia czasu, ponieważ ta ciekawa pozycja książkowa liczy sobie ponad 230 stron”.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
IMG_5877.JPG jpg 1,26 MB Pobierz