Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Zostań naszym Przyjacielem!

Wspólnota Przyjaciół

Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej

 

Drodzy Przyjaciele,

Decydując się na wstąpienie do Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej stajecie się szczególnymi Przyjaciółmi kapłanów i włączacie się w jedną z najważniejszych trosk Jezusa o formację gorliwych i świętych robotników „na żniwie Pańskim”.

Ta Przyjaźń jest jednocześnie darem i zobowiązaniem.

Przyłączając się do tej Wspólnoty możesz być pewien systematycznej modlitwy kleryków i kapłanów w twoich intencjach (szczególnie podczas odprawianej w każdy czwartek Mszy św. za Przyjaciół), będziesz zapraszany do wspólnych spotkań modlitewnych i formacyjnych w naszym Seminarium, będziesz też otrzymywał od nas „List do Przyjaciół”, w którym dzielić się będziemy z Tobą najważniejszymi wydarzeniami z naszego życia.

Ta Przyjaźń jest też zobowiązaniem. Prosimy Cię o deklarację twojej modlitwy za naszą wspólnotę i o powołania kapłańskie, a także o konkretne, choćby symboliczne, materialne wsparcie kosztów formacji alumnów i utrzymania budynków seminaryjnych.

Jeśli jesteś zdecydowany zostać naszym Przyjacielem to wypełnij dołączoną deklarację i wyślij ją na adres Seminarium. Dokonując tego staniesz się członkiem naszej seminaryjnej rodziny.

                           

Z modlitwą i wdzięcznością za Przyjaźń,

        

                        

                   Rektor Wyższego Seminarium Duchownego

                            Archidiecezji Częstochowskiej

 

Wspólnota Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Archidiecezji Częstochowskiej

Ul. Św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa,

Tel. 34 3651215; fax. 34 3615152; e-mail: seminarium@niedziela.pl

Nr konta bankowego: 11102016640000380201165612
Poniżej publikujemy tekst Deklaracji przystąpienia do Wspólnoty Przyjaciół WSD. Można ją pobrać w formie pliku .doc (na dole strony).

Do pobrania również "List do Przyjaciół" na Boże Narodzenie A.D. 2012


 

 

Deklaracja

przystąpienia do

Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego

Archidiecezji Częstochowskiej

 

Niniejszym zgłaszam swoje przystąpienie do Wspólnoty Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej wyrażając pragnienie towarzyszenia i wspierania formacji przyszłych księży, stałego kontaktu z tą wspólnotą i udziału w spotkaniach formacyjnych Przyjaciół Seminarium.

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………

 

Data i miejsce urodzenia ………………………………………………………………………..

 

Adres: …………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Parafia (lub wspólnota) …………………………………………………………………………

 

Dar modlitwy [1]:

Deklaruję wspierać Seminarium poprzez następującą formę modlitwy:

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Dar materialny[2]:

Deklaruję wspierać Seminarium wpłacając miesięczną ofiarę w wysokości …………zł.

 

Wyrażam też swoją zgodę na używanie moich danych osobowych na potrzeby działalności Wspólnoty Przyjaciół WSD ACz

 

Podpis  ………………………………………………………

Miejscowość i data …………………………………………………

 [1] Określamy rodzaj modlitwy odmawianej w intencji Seminarium i powołań kapłańskich.

[2] Deklarujemy konkretną kwotę, którą co miesiąc przekażemy jako darowizna na Seminarium przesyłając ją na konto bankowe Seminarium lub przekazując osobiście.

 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Deklaracja przystąpienia do Wspólnoty Przyjaciół WSD doc 26,50 KB Pobierz
List do Przyjaciół - Boże Narodzenie A.D. 2012 jpg 321,78 KB Pobierz
List do Przyjaciół c.d. - aktualności seminaryjne jpg 355,44 KB Pobierz