Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Ks. dr Krzysztof BEŁKOT – liturgika.

Ks. dr Krzysztof BENDKOWSKI - Teologia moralna

Ks. dr Jerzy BIELECKI – teologia dogmatyczna. 

Ks. mgr Bogdan BLAJER – historia sztuki, konserwacja zabytków. 

Ks. dr Michał BORDA - katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne. 

Ks. dr hab. Roman CEGLAREK – katechetyka, ćwiczenia z katechetyki, praktyki katechetyczne.

Ks. mgr Michał CICHOŃ
- język grecki. 

Ks. mgr Marek CISOWSKI – muzyka kościelna, chór seminaryjny. 

Ks. dr Włodzimierz CYRAN – egzegeza Nowego Testamentu. 

Ks. dr Krzysztof DZIUB – prawo kanoniczne. 

P. mgr lic. Marian FLOREK – emisja głosu. 

Ks. dr Adam FOGELMAN  – historia filozofii, teoria poznania, filozofia Boga.

Ks. dr Jarosław GRABOWSKI – ekumenizm, edukacja medialna, synteza teologii.

P. mgr Janusz HASZCZ – wychowanie fizyczne. 

Ks. dr Jacek KAPUŚCIŃSKI  historia Kościoła. 

Ks. dr Tomasz KNOP – teologia duchowości. 

Ks. dr Jan KOCLĘGA – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Stanisław KOŁAKOWSKI - teologia i hermeneutyka biblijna, egzegeza Starego Testamentu.

Ks. mgr lic. Grzegorz KOSS - medycyna pastoralna

Ks. mgr lic. Konrad KOŚCIK - homiletyka, liturgika, teologia pastoralna, organizacja życia diecezjalnego.

Ks. dr Włodzimierz KOWALIK – teologia dogmatyczna. 

Ks. dr Bernard KOZŁOWSKI – teologia duchowości. 

Ks. mgr Paweł KRAWCZYK - praecepta urbanitatis.

Ks. dr Andrzej KULIBERDA – teologia pastoralna. 

Ks. dr Łukasz LASKOWSKI - egzegeza Starego Testamentu, teologia biblijna, język hebrajski, język łaciński. 

Ks. dr Remigiusz LOTA – homiletyka, literatura i kod kulturowy.

Ks. dr hab. Paweł MACIASZEK – liturgika. 

P. mgr Jolanta MACHURA - język angielski.

Ks. dr Jacek MARCINIEC – logika, metodologia nauk.

S. mgr lic. Victoria NAKONIECZNA - psychologia.

Ks. dr Robert NEMŚ – wstęp do Pisma Świętego, egzegeza Nowego Testamentu. 

Ks. dr Karol NĘDZA - duszpasterstwo rodzin.

Ks. dr Henryk NIEMIEC– etyka.

Ks. dr Grzegorz NOSZCZYK - katolicka nauka społeczna.

Ks. prof. dr hab. Jan ORZESZYNA - teologia moralna.

Ks. dr Michał PABIAŃCZYK – misjologia, wprowadzenie do teologii duchowości.

Ks. dr Rafał PIETRUSZKA - praktyka psychologiczno - pedagogiczna.

Ks. dr Jacek RECZEK - teologia moralna. 

Ks. dr hab. Ryszard SELEJDAK - teologia dogmatyczna.

Ks. dr Włodzimierz SKOCZNY – filozofia przyrody i przyrodoznawstwa.

Ks. dr Tomasz SMALCERZ - prawo kanoniczne.

Ks. dr hab. Paweł SOBIERAJSKI - pedagogika.

Ks. dr Paweł SOBUŚ  teologia moralna. 

Ks. dr Grzegorz SZUMERA – wstęp do filozofii, metafizyka, filozofia kultury, sztuki i techniki, filozofia społeczna i polityczna

Ks. prof. Kazimierz SZYMONIK– muzyka kościelna, śpiew wspólny.

Ks. dr hab. Marian SZYMONIK– filozofia człowieka, filozofia religii, metodyka uczenia się i pracy z tekstem, proseminarium, filozoficzno - światopoglądowe konteksty współczesnej ewangelizacji

P. mgr Domenico TAGLIENTE - język włoski. 

Ks. dr Mariusz TERKA – patrologia. 

Ks. dr hab. Paweł WOLNICKI – historia i tradycje Kościoła Częstochowskiego i Sosnowieckiego.

Ks. dr Zdzisław WÓJCIK – psychologia ogólna.

Ks. dr Kamil ZADROŻNY – wprowadzenie do KKK, wstęp do teologii, teologia dogmatyczna

Ks. dr hab. Sławomir ZIELIŃSKI  religiologia, teologia fundamentalna.