Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Zrezygnowałem z programu in vitro, wyszedłem na ulicę… Nie wiedziałem, co będę robić dalej. Nic więcej w medycynie nie umiałem robić, tylko zajmować się bardzo dobrze niepłodnością przy użyciu technik wspomaganego rozrodu. Pojawiały się pytania, myśli: „Panie Jezu, chcę być przy Tobie!” – to fragment poruszającego świadectwa dra Tadeusza Wasilewskiego, który ostatecznie wybrał drogę leczenia niepłodności za pomocą Naprotechnologii. Publikujemy zapis dźwiękowy oraz tekstowy tego wyjątkowego świadectwa.

Problematyka związana z programem in vitro oraz antykoncepcją była głównym tematem sympozjum naukowego zorganizowanego przez Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich w dniu 21 kwietnia 2012 roku w auli Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej. Pokłosiem tegoż sympozjum jest opracowanie zbiorowe pt. Mój najmłodszy pacjent. Godność osoby ludzkiej – in vitro czy naprotechnologia, pod redakcją dr. n. med. Wandy Terleckiej, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich oraz ks. dr. Andrzeja Kuliberdy. Zawiera ona m.in. świadectwo dra Tadeusza Wasilewskiego.

- To opracowanie zawiera najpierw treść wykładu sympozjalnego, a właściwie niezwykłego świadectwa życia dr. Tadeusza Wasilewskiego, który po 14 latach wykonywania zabiegów „in vitro” w klinice w Białymstoku, posłuszny znakom i Słowu Bożemu, zwłaszcza głosowi Jezusa Miłosiernego, porzucił w 2007 roku tę intratną procedurę, stał się propagatorem Naprotechnologii i założył w dniu 1 stycznia 2009 r. pierwszy ośrodek naprotechnologiczny „NaProMedica”, także w Białymstoku. Z technika kreującego ludzkie życie pod mikroskopem stał się znowu lekarzem swoich – jak ich sam nazywa – „najmłodszych pacjentów”, czyli dziecięcych embrionów – mówi ks. dr Arkadiusz Olczyk, teolog moralista.
 

Zapoznaj się z niezwykłym świadectwem dra Tadeusza Wasilewskiego – pliki do pobrania pod tekstem 

 
Wykładowca naszego seminarium wskazuje zarazem, co jest największą siłą wystąpienia dra Wasilewskiego podczas konferencji w Częstochowie. - Dr Wasilewski, będąc praktykiem, czyli osobą najbardziej kompetentną, odkłamuje w swoim świadectwie prawdę o „in vitro”, która nie jest terapią (po urodzeniu dziecka pary pozostają niepłodne) lecz technologią laboratoryjnego tworzenia dzieci, których urodzenie okupione jest śmiercią jego braci i sióstr jako tzw. „nadliczbowych embrionów”. Alternatywą jest Naprotechnologia, oparta na tzw. modelu Creightona w diagnozowaniu płodności, której twórcą jest prof. Thomas Hilgers. Naprotechnologia pomaga, leczy, jest procedurą całkowicie zgodną z etyką katolicką i nauką Kościoła. Sukcesy już są. Dr Wasilewski skromnie mówi, że on tylko wypełnia testament bł. Jana Pawła II, by szanować, bronić, miłować i służyć życiu, każdemu życiu ludzkiemu, zwłaszcza tym najbardziej bezbronnym, jego „najmłodszym pacjentom” – podkreśla ks. Olczyk.

Dr Wasilewski sam podkreśla, że bardzo istotne dla jego obecnej postawy było konkretne doświadczenie wiary. Zrodziło ono w nim powinność dawania świadectwa, które wpisuje się w budowę cywilizacji życia. - Nie byłoby mnie tutaj, gdybym kiedyś w nocy nie usłyszał słów: „Ufaj Jezuzowi!” Jestem tutaj po to, żeby państwu powiedzieć w XXI w., mając pięćdziesiąt kilka lat: wiara nie przeszkadza w nauce, a nauka w wierze! Jedno z drugim się uzupełnia. Pan Bóg jest! Był, jest i będzie! I jest najważniejszy! - podkreślił z mocą na koniec wystąpienia.

W publikacji związanej z konferencją w częstochowskim seminarium znajdziemy także inne ciekawe przedłożenia. Dr n. med. Wanda Terlecka w swoim artykule pt. „Kładę przed wami życie i śmierć…” daje odpowiedź na pytanie, dlaczego na naszych oczach w katolickiej Polsce część ludzi chce osiągnąć cel „posiadania upragnionego dziecka” za wszelką cenę i na wszelki sposób, nawet kosztem uśmiercania innych poczętych dzieci, określanych eufemistycznie embrionami, zarodkami, komórkami, itp. Teolog moralista ks. dr Arkadiusz Olczyk prezentuje szczegółowe opracowanie pt. Wokół „in vitro” – meandry moralności. Omawia w nim metody i techniki wspomaganego rozrodu (ART – Assisted Reproducktion Technics), dokonując ich moralnej oceny. Książkę wieńczy refleksja autorstwa dr Darii Mikuła-Wesołowskiej pt. Kilka słów dla poszukiwaczy wiedzy o swojej płodności, w której autorka omawia model Creightona oraz podaje cenne, konkretne wskazówki dotyczące zidentyfikowania problemu niepłodności, naprawienia problemu oraz utrzymania 12 efektywnych, „dobrych” cykli.

Na początku publikacji można znaleźć dedykację złożoną przez abp. Wacława Depo. Błogosławi on wszystkim, którzy strzegą i bronią życia. Wpis ma związek z Marszem dla Życia i Rodziny, który odbył się w Częstochowie 27 maja.

 - Książka o „najmłodszym pacjencie”, czyli tak naprawdę o każdym z nas, jest godna polecenia każdemu: młodzieży przygotowującej się do małżeństwa, małżonkom, katechetom, kapłanom i klerykom, bowiem – w sposób przystępny, a zarazem fachowy – odsłania niemoralność technik sztucznej prokreacji oraz przybliża wiedzę o metodach NaPro, których skuteczność w leczeniu niepłodności jest imponująca – podsumowuje ks. Olczyk, jeden ze współautorów omawianej publikacji.

W razie zainteresowania pozycją zachęcamy do kontaktu z Katolickim Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich:

E-mail: biuro@kslp.pl lub kslp@tlen.pl


kl. Jacek Kijas


Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
dr Tadeusz Wasilewski Zarodek moim najmłodszym pacjentem - świadectwo.mp3 mp3 15,14 MB Pobierz
dr Tadeusz Wasilewski Zarodek moim najmłodszym pacjentem - świadectwo.doc doc 124,50 KB Pobierz