Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

T1932.jpg

Neoprezbiterzy 1932

T1928.jpg

Neoprezbiterzy 1933

T1929.jpg

Neoprezbiterzy 1934

T1935.jpg

Neoprezbiterzy 1935

T1936.jpg

Neoprezbiterzy 1936

T1937.jpg

Neoprezbiterzy 1937

T1938.jpg

Neoprezbiterzy 1938

T1940.jpg

Neoprezbiterzy 1940

T1944.jpg

Neoprezbiterzy 1944

T1945.jpg

Neoprezbiterzy 1945

T1950.jpg

Neoprezbiterzy 1950

T1951.jpg

Neoprezbiterzy 1951

T1952.jpg

Neoprezbiterzy 1952

T1953.jpg

Neoprezbiterzy 1953

T1954.jpg

Neoprezbiterzy 1954

T1957.jpg

Neoprezbiterzy 1957

T1957b.jpg

Neoprezbiterzy 1957

T1959.jpg

Neoprezbiterzy 1959

T1960.jpg

Neoprezbiterzy 1960

T1961.jpg

Neoprezbiterzy 1961

T1962.jpg

Neoprezbiterzy 1962

T1964.jpg

Neoprezbiterzy 1964

T1965.jpg

Neoprezbiterzy 1965

T1966.jpg

Neoprezbiterzy 1966

T1967.jpg

Neoprezbiterzy 1967

T1968.jpg

Neoprezbiterzy 1968

T1969.jpg

Neoprezbiterzy 1969

T1970.jpg

Neoprezbiterzy 1970

T1971.jpg

Neoprezbiterzy 1971

T1972.jpg

Neoprezbiterzy 1972

T1973.jpg

Neoprezbiterzy 1973

T1974.jpg

Neoprezbiterzy 1974

T1975.jpg

Neoprezbiterzy 1975

T1977.jpg

Neoprezbiterzy 1977

T1978.jpg

Neoprezbiterzy 1978

T1979.jpg

Neoprezbiterzy 1979

T1980.jpg

Neoprezbiterzy 1980

T1981.jpg

Neoprezbiterzy 1981

T1982.jpg

Neoprezbiterzy 1982

T1983.jpg

Neoprezbiterzy 1983

T1984.jpg

Neoprezbiterzy 1984

T1985.jpg

Neoprezbiterzy 1985

T1986.jpg

Neoprezbiterzy 1986

T1987.jpg

Neoprezbiterzy 1987

T1988.jpg

Neoprezbiterzy 1988

T1989.jpg

Neoprezbiterzy 1989

T1990.jpg

Neoprezbiterzy 1990

T1991.jpg

Neoprezbiterzy 1991

T1995.jpg

Neoprezbiterzy 1995

T1996.jpg

Neoprezbiterzy 1996

T1997.jpg

Neoprezbiterzy 1997

T1998.jpg

Neoprezbiterzy 1998

T1999.jpg

Neoprezbiterzy 1999

T2001.jpg

Neoprezbiterzy 2001

T2002.jpg

Neoprezbiterzy 2002

T2004.jpg

Neoprezbiterzy 2004