Szukaj
Z nauczania Kościoła
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na Inspektora Nadzoru przedsięwzięcia pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r. finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium pod...
Wyższe SeminariumDuchowne Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie zaprasza do składania ofert na realizację prac budowlanych w ramach zadania pt.: „Termomodernizacja w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Częstochowskiej” – umowa nr 204/2019/Wn12/OA-TR-ku/D z dnia 24.07.2019 r.finansowanego z dotacji programu priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Poniżej została przedstawiona szczegółowa treść Zapytania ofertowego. Dodatkowo, informujemy, iż niniejsza treść zapytania w wersji papierowej jest dostępna w Kancelarii Seminarium...
Nasze konto bankowe

PKO BP S.A. Oddział I w Częstochowie

ul. Kościuszki 2a      
42-200 Częstochowa

11 1020 1664 0000 3802 0116 5612

Kuria Metropolitalna w Częstochowie

 

Kuria.jpg

Caritas Archidiecezji Częstochowskiej

unnamed.jpg

Drodzy Bracia i Siostry !

Wyrażam głęboką wdzięczność Panu Bogu i ludziom za liczne spotkania modlitewne, duszpasterskie i ewangelizacyjne, które miały miejsce w ostatnich dniach w naszej archidiecezji. Adoracja eucharystyczna w jedności z Ojcem Świętym Franciszkiem we wszystkich parafiach, spotkania w duchu Nowej Ewangelizacji oraz marsze dla życia i rodziny w Częstochowie, Wieluniu, Zawierciu i Radomsku, a także archidiecezjalna pielgrzymka ministrantów do Gorzkowa-Trzebniowa to wyraz wiary, żywotności i apostolstwa Kościoła.

W apostolstwie Kościoła ważną rolę odgrywają ludzie świeccy. Własne ich powołanie i typowe dla nich posłannictwo polega na tym, że mają „szukać Królestwa Bożego zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej” (KK 31). Stąd właściwym polem ich apostolskiej działalności są takie dziedziny życia, jak świat polityki, spraw społecznych, gospodarki, kultury, nauki i sztuki, życia międzynarodowego, środków społecznego przekazu, a zwłaszcza rodzina oraz wychowanie dzieci i młodzieży.

Z radością przyjmuję kolejną inicjatywę, którą jest przeżywany 16 czerwca 2013 r. na Jasnej Górze Kongres Katolików pod hasłem Stop Ateizacji. Kongres stanowi próbę znalezienia odpowiedzi na pytania: czy ateizacja Polski jest zaplanowanym i skrupulatnie realizowanym programem? Czy możemy temu przeciwdziałać? Jaka jest odpowiedzialność katolików świeckich za Kościół w Polsce? Czy katolicy mogą być obojętni? Na te i inne pytania uczestnicy Kongresu będą szukać odpowiedzi podczas wykładów panelowych, na których będzie można zadawać pytania dziennikarzom, teologom i znawcom podejmowanej problematyki.

W łączności z Jasną Górą i uczestnikami Kongresu proszę w dniu dzisiejszym o modlitwę w intencji Ojczyzny i Kościoła w Polsce. Wszystkich, którzy mogą wziąć udział, serdecznie zapraszam na uroczystą Mszę św. sprawowaną przez mnie na zakończenie Kongresu w Kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze o godz. 17:00.


Na apostolskie zaangażowanie z serca błogosławię,

                                                                                                                                                              Arcybiskup Metropolita Częstochowski

+ Wacław DEPO